Jazyk obchodu a služeb

Používané materiály a způsob vedení výuky vycházejí z nejběžnějších potřeb pracovníků používajících cizí jazyk v každodenní komunikaci na pracovišti a pohybujících se v prostředí mezinárodního světa práce a obchodu.

  • Důraz je kladen na vlastní mluvený projev a okamžitou aplikaci předkládané slovní zásoby, frazeologie a gramatických konstrukcí v situačních dialozích a funkčních rolích vycházejících z potřeb a praktických zkušeností studentů
  • Výuka je tzv. topic-based, tj. je soustředěná kolem tematických okruhů a situací, se kterými se ve své práci setkávají téměř všichni řídící pracovníci. Jednotlivé výukové bloky se zabývají se tématy jako například:

Company stucture:
the global company; organization chart; chain of command;
Job and Responsibilities:
describing jobs; personality profile; executive titles; management styles; time management ; employment; ; recruitment and selection;
Products and Services:
market research; product development; materials and suppliers; total quality management; business ethics;
Cultural Issues: 
corporate cultures; global careers; management attitudes around the world;
Kurzy tohoto typu prostřednictvím určitých témat  učí nejen cizímu jazyku, ale presentují zároveň i určité modely chování, komunikační techniky a dovednosti obecně platné, nezávislé na používaném jazyku.

 
 

© 2008 Vista Welcome | Mapa webu