Konverzace

Konkrétní náplň těchto kurzů, jejichž společným jmenovatelem je prvořadý důraz na komunikativní služku výuky, je velice variabilní. Všeobecná charakteristika:

  • Cílem výuky je zvýšení komunikativní kompetence a sebedůvěry ve vyjadřování;
  • Struktura kurzu je členěna dle jazykových funkcí (how to..?), tj. jak přijmout pozvání, jak se omluvit apod.;
  • Provořadý důraz je kladen na rozvoj komplexu „Speaking-Listening-Pronunciation“;

Jako lektoři působí rodilí mluvčí, popř. je možné kombinovat rodilého mluvčího s českým lektorem.

 
 

© 2008 Vista Welcome | Mapa webu