Kurzy s volitelnou náplní

V těchto kurzech obsah a zaměření výuky vycházejí buď ze zcela specifické profesní oblasti, v níž se klient pohybuje (a tomu odpovídající potřeby specifické slovní zásoby a konkrétních jazykových funkcí), popřípadě vyplývají ze specifického cíle, před nímž klient stojí.

V těchto kurzech obsah a zaměření výuky vycházejí buď ze zcela specifické profesní oblasti, v níž se klient pohybuje (a tomu odpovídající potřeby specifické slovní zásoby a konkrétních jazykových funkcí), popřípadě vyplývají ze specifického cíle, před nímž klient stojí.

Pro ilustraci uvádíme příklad kurzu s volitelnou náplní:

  • pracovník klienta se připravoval na delší služební pobyt do zahraničí jako zástupce Sales Departmentu své firmy;
  • pracovník potřeboval v krátkém časovém úseku zvládnout jak nezbytnou slovní zásobu a jazykové funkce spojené s obchodním zastupováním a prezentací výrobků své firmy, tak tzv. Survival English, tj. základy jazyka nezbytné pro samostatné cestování, fungování a přežití v cizojazyčném prostředí;
  • na základě časových možností studenta byla zvolena forma 40-hodinového intenzivního individuálního kurzu v kombinaci českého učitele a rodilého mluvčího;
  • obsahový a časový plán kurzu kombinoval výuku s využitím standardních studijních materiálů s použitím materiálů z reálného prostředí země plánovaného pobytu, poslechových cvičení a konverzace s rodilým mluvčím tématicky orientované na očekávané životní situace;
  • pro intenzivní domácí přípravu a následnou diskusi v hodinách klient obdržel Business Culture Guide pro zemi, do které vyjížděl, a kvalitní multimediální program.
 
 

© 2008 Vista Welcome | Mapa webu