Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky

Připravíme Vás na složení mezinárodních certifikačních zkoušek z angličtiny, němčiny, francouzštiny či španělštiny, a to jak ze všeobecného, tak i obchodního jazyka.

  • V kurzech používáme učebnice určené právě k průpravě na úspěšné dosažení příslušného certifikátu spolu z řadami cvičných testů a doplňkových materiálů. Při skládání těchto zkoušek je totiž pravidlem, že uchazeči, kteří prošli tréninkem v technikách vyžadovaných postupů a jsou detailně obeznámeni s povahou zkouškových cvičení a úkolů, mají podstatně vyšší šanci na úspěch.
  • Výuka se soustředí na zvládnutí plynulého a korektního vyjadřování ve zkouškou požadovaných psaných a mluvených stylistických formátech, a to ve spojení s nácvikem zkouškových strategií praktickými radami pro každou část zvolené zkoušky.
  • Při modelu výuky 2 x 2 hodiny týdně doporučujeme kombinaci českého učitele s rodilým mluvčím: český učitel se soustředí na problémy gramatické struktury jazyka, zatímco rodilý mluvčí na plynulost a přirozenost vyjadřování, mluvní pohotovost a porozumění mluvenému slovu.
  • Zabezpečíme přihlášení zájemců o složení některé z Cambridgeských certifikačních zkoušek na zkušebním pracovišti na Britské radě, zájemce o zkoušku z němčiny zaregistrujeme na zvolené datum na Goethe Institutu v Praze.

Podrobnější info k mezinárodním zkouškám naleznete na záložce Mezinárodní zkoušky.

 
 

© 2008 Vista Welcome | Mapa webu