Standardní kurzy

Standardní kurzy nabízíme ve všech úrovních, od naprostých začátečníků až po úroveň velmi pokročilí. Předmětem výuky je tzv. všeobecný jazyk, tj. jazyk, který není specificky zaměřen na žádnou profesní, zájmovou, popř. jinou oblast.
Cílem výuky je vždy osvojení jazyka na stupni a ve formě odpovídající praktickým potřebám konkrétního klienta a vytvoření funkčního nástroje dalšího rozvoje osobních a pracovních perspektiv.

Metody výuky vycházejí z praktické orientace kurzů:

  • Výchozím metodickým principem výuky je zásada learning by doing. Učitelé motivují studenty k aktivní účasti a spoluvytváření každé vyučovací hodiny. Důraz je kladen na ovládnutí jazyka prostřednictvím situačních dialogů a funkčních rolí v aktivní komunikaci.
  • Učitelé ukazují studentům, jak z výukového programu co nejvíce vytěžit, tj. samozřejmou součástí výuky je learning to learn trénink.
  • Gramatika je na příslušné úrovni solidně zvládána jako nezbytný nástroj architektury jazyka, nikoli však cíl výuky.
 
 

© 2008 Vista Welcome | Mapa webu