Multikuturní trénink pro práci v mezinárodním prostředí

Určeno pro pracovníky českých firem či státní a veřejné správy, kteří spolupracují se zahraničními partnery či plánují relokaci do zahraničí.

Cíle kurzu:

  • seznámení se základními pojmy multikulturalismu;
  • lépe porozumět sám sobě v kontextu vlastní kultury, a to ve smyslu uvědomění si vlastních očekávání směrem k chování a jednání ostatních lidí – jak předpokládám, že se budou ostatní ke mně a k sobě navzájem chovat, jak by dle mého soudu měli jednat;
  • pochopení specifických rysů kultury či kultur, se kterými se studenti pravidelně stýkají;
  • kultivace komunikačních dovedností a základních behaviorálních strategií umožňujících úspěšnou spolupráci s partnerem, kolegou z  odlišného kulturního prostředí;
  • minimalizace předsudků, mylných stereotypů a komunikačních bariér.

Forma: interaktivní workshop

 
 

© 2008 Vista Welcome | Mapa webu