Proč multikulturní trénink?

Firmy a organizace si již uvědomují, že jejich zaměstnanci – jakoli vynikající a kvalifikovaní odborníci ve svém oboru - si pro úspěšnou spolupráci s partnery s odlišných kultur potřebují osvojit víc než souhrn faktů o zemi partnera a víc než prostý souhrn zásad Dos&Don‘ts. To, co potřebují, je „multikulturní či interkulturní kompetence“. Sejdou-li se odborníci z odlišných kultur v jednom týmu s jediným, všem společným cílem, naprosto to neznamená, že automaticky vidí věci v okolním světě stejně, prožívají je stejně a myslí stejně. Jazyková bariéra je obvykle tou nejjednodušší bariérou, kterou je nutné odstranit, má-li být spolupráce úspěšná. 

Nedostatečná multikulturní příprava v dnešním globálním světě má neblahý dopad v mnoha rovinách:

 • vede k nepříjemným situacím, zbytečným komplikacím a průtahům během společné práce členů multikulturního týmu uvnitř mezinárodní společnosti;
 • je v řadě případů v pozadí  nezdaru při jednání o nejrůznějších formách spolupráce či obchodu mezi firmami s různým kulturním zázemím;
 • může pokazit a zesměšnit v jiných částech světa úspěšnou marketingovu strategii;
 • nezládnutý kulturní šok má často nedozírné následky v rodinách relokovaných pracovníků a vede k jejich předčasnému návratu do vlasti.

Nabízíme multikulturní tréninkové programy:

 • k získání nezbytné základní orientace pro smysluplný život a práci v odlišném kulturním prostředí;
 • pro úspěšné koučování mezinárodních týmů;
 • pro zdařilou spolupráci a úspěšný obchod mezi firmami a organizacemi z různých částí světa;
 • pro získání multikulturní kompetence pracovníků školství, státní a veřejné správy.

Našim cílem je:

 • naučit Vás, že pojem „normální“ je pojmem velmi relativním, kulturně a historicky podmíněným; to, co Vy považujete za naprosto normální, může člověka z jiného kulturního prostředí nepříjemně překvapit či dokonce urazit;
 • ukázat Vám, že „odlišné“ a „jiné“, či dokonce „divné“ je často pouze jinou kulturní variantou toho, co je pro Vás běžné;
 • naučit Vás, že k úspěšné komunikaci mezi dvěma či více stranami nestačí hovořit společným jazykem v lingvistickém slova smyslu;
 • pomoci Vám pochopit, jak kultura, a to zejména její skryté vrstvy, zásadně ovlivňuje způsoby komunikace mezi lidmi;
 • naučit Vás úspěšně komunikovat s lidmi, jejichž hodnotové systémy, zažité stereotypy, humor etc. se liší;
 • v krátkosti: kultivovat Vaši kulturní ostražitost a kompetenci.
 
 

© 2008 Vista Welcome | Mapa webu