Úvod do multikulturalismu a multikulturní kompetence

 Určeno zejména pro pedagogické pracovníky na školách všech stupňů, pro pracovníky dalších vzdělávacích institucí a pracovníky státní a veřejné správy, kteří pracují s kulturními minoritami a azylanty na úaemí České republiky.

Program kurzu – stručný nástin:

  • Co je kultura?
  • Úvod do základních konceptů a pojmů multikulturalismu;
  • Moje kultura, moje vidění světa;
  • Stereotypy a předsudky;
  • Universální lidské potřeby a jejich projevy v lidském chování;
  • Kultura a komunikace;
  • Druhy komunikace a jejich kulturní projevy, komunikační styly;
  • Kulturní kompetence;
  • Profil vybraných národních kultur či minoritních skupin.

Forma: interaktivní workshop + kolaborativní seminář

 
 

© 2008 Vista Welcome | Mapa webu