Zvíře jménem Čech

 Určeno pro pracovníky mezinárodních či zahraničních firem a institucí, kteří chtějí žít a pracovat v České republice či spolupracovat s českými firmami a organizacemi. Kurz doporučujeme také pro rodinné příslušníky relokovaných pracovníků a je možné jej doplnit o výuku češtiny pro cizince.

Cíle kurzu:

  • seznámení se základními pojmy multikulturalismu;
  • lépe poznat Českou republiku ve faktech – představení společnosti a jejích základních institucí, společenského života; historické minimum;
  • lépe porozumět sám sobě v kontextu vlastní kultury, a to ve smyslu uvědomění si vlastních očekávání směrem k chování a jednání ostatních lidí – jak předpokládám, že se budou ostatní ke mně a k sobě navzájem chovat, jak by dle mého soudu měli jednat;
  • uvědomit si základní odlišnosti mezi vlastní kulturou, jejími hodnotami a stereotypy a kulturou běžného Čecha;
  • kultivace komunikačních dovedností a základních behaviorálních strategií pro úspěšné osobní a pracovní fungování v českém prostředí;
  • minimalizace předsudků, mylných stereotypů a komunikačních bariér.

Forma: interaktivní workshop

Kurz je dále možné rozšířit o základní praktické informace pro relokaci.

 
 

© 2008 Vista Welcome | Mapa webu