Naši učitelé

  • Všichni naši čeští učitelé jsou profesionály ve svém oboru - drtivá většina z nich jsou absolventy filosofických nebo pedagogických fakult v oboru příslušného jazyka. Někteří sice mají vysokoškolské vzdělání v odlišném oboru (např. ekonomické nebo právní), vysokou úroveň znalosti jazyka však garantuje mezinárodní zkouškový certifikát. Řada z nich absolvovala dlouhodobé studijní nebo pracovní stáže v zahraničí, všichni udržují pravidelné kontakty s jazykovým a kulturním prostředím cizího jazyka, který vyučují.
  • Všichni rodilí mluvčí vyučující angličtinu jsou absolventy  kurzů TEFL (Teaching English as a Foreign Language), zaručujících nezbytné pedagogické a metodické vybavení učitele. Všichni rodilí mluvčí naší jazykové školy jsou absolventy vysokých škol ve své vlasti a mají již pedagogické zkušenosti. Škola přednostně zaměstnává starší lektory, kteří zdaleka nejsou nováčky v oboru.
  • Díky své zaměstnanecké politice se škola může pochlubit velmi stabilním lektorským kádrem. Pokud je klient s lektorem spokojen a spolupráce školy a klienta dlouhodobá, snažíme se, aby kurz byl stabilně veden jedním a týmž lektorem. Pro případ eventuelní nespokojenosti zákazníka s lektorem škola smluvně zaručuje obsazení kurzu novým lektorem do 14 dnů.
 
 

© 2008 Vista Welcome | Mapa webu