Rámcové uspořádání kurzů

Základní typy organizace výuky:

  • Pravidelné kurzy: Doporučovaným modelem výuky jsou 2 x 2 vyučovací hodiny týdně. Pro otrlejší studenty či pro velmi pracovně vytížené studenty nabízíme výuku 1 x týdně 4, resp. 3 vyučovací hodiny. Menší hodinová dotace je charakteristická spíše pro kurzy tzv. udržovací. I v tomto ohledu však škola respektuje přání, potřeby a reálné možnosti zákazníka
  • Crash kurzy: Jednorázové, krátké a velmi intenzivní kurzy s obsahovou náplní dle přání klienta.  Ani v těchto kurzech však nedoporučujeme více než 8 vyučovacích hodin denně (vyšší množství hodin již nepřináší dle našich zkušeností významnější efekt).
  • Cyklické workshopy: Cyklus tematicky zaměřené výuky rozložený do větších celků, např. jedenkrát za 14 dní 4-6 vyučovacích hodin v pátek, sobotu či neděli – volba dne a času zahájení vychází z přání klienta.
 
 

© 2008 Vista Welcome | Mapa webu