Základní info

  • Škola organizuje výuku na pracovišti zákazníka, popř. lektoři dojíždějí za klienty domů. Na přání zákazníka zabezpečíme výuku i o víkendech.
  • Jedna standardní vyučovací hodina trvá 45 minut. Dle přání zákazníka lze sjednat i vyučovací hodiny v délce 60 minut.
  • Organizujeme výuku jak pro jednotlivce, tak pro skupiny. Preferujeme menší skupiny studentů - počet účastníků ve skupině by neměl být vyšší než 8 osob. Jsme však schopni pokrýt i výuku větších skupin.
  • Před zahájením výuky zadáváme zájemcům o výuku diagnostické testy k upřesnění výchozí jazykové úrovně a při skupinové výuce k sestavení sourodých skupin. Testování provádí škola bezplatně.
  • Ke každému kurzu vedeme přehlednou dokumentaci, kterou Vám rádi kdykoliv předložíme. Z uvedených záznamů získáte představu jak o výchozích znalostech jednotlivých studentů, jejich jazykových potřebách, tak o další práci kurzu, používaných materiálech, pokroku studentů, atd.
  • Na závěr kurzu zpracujeme písemné hodnocení účastníků kurzu z hlediska dosažených znalostí a závěrů pro další postup výuky. Na závěr kurzu škola vydává všem účastníkům kurzů osvědčení o absolvování kurzu a docházce.
 
 

© 2008 Vista Welcome | Mapa webu