Business - francouzština

1. LE FRANÇAIS DE LA NÉGOCIATION

Cíle výuky :

  • Seznámit studenty s určitou slovní zásobou a standardními slovními obraty, používanými při jednání a vyjednávání. Tyto obraty procvičit a zafixovat.
  • u Představit a procvičit základní jazykové struktury, používané při jednání a vyjednávání.
  • Naučit studenty odstínit různé stupně formálnosti jazyka a používat širokou škálu zdvořilých nuancí při vyjádření případného souhlasu / nesouhlasu.

Organizace výuky, hodinová dotace:

  • kurz s modulární výstavbou, cyklický workshop nebo crash kurz
  • 8 – 40 vyučovacích hodin

 

2. LE FRANÇAIS DE LA PRÉSENTATION

Cíle výuky :

  • Seznámit studenty s určitou slovní zásobou a standardními slovními obraty, používanými při prezentaci. Tyto obraty procvičit a zafixovat.
  • Představit a procvičit základní jazykové struktury, používané při prezentaci, včetně práce s hlasem a využívání melodie a intonace.
  • Naučit studenty odstínit různé stupně formálnosti jazyka; naučit a procvičit různé způsoby reakcí na případné otázky; naučit studenty reagovat na nepříjemné a šťouravé otázky.

Organizace výuky, hodinová dotace:

  • kurz s modulární výstavbou, cyklický workshop nebo crash kurz
  • 8 – 20 vyučovacích hodin;
 
 

© 2008 Vista Welcome | Mapa webu